De Beeldschermtachograaf


De Beeldschermtachograaf helpt computergebruikers bij het ontwikkelen van gezonde werkgewoonten en het voorkomen van RSI. Het programma past de ergonomisch meest effectieve maatregelen toe en maakt als enige de Nederlandse wet- en regelgeving over werkduur en pauzes controleerbaar. De Beeldschermtachograaf is ook het enige anti-RSI-programma dat is ontwikkeld in samenwerking met een werknemersorganisatie.

Persoonlijke coach
De Beeldschermtachograaf helpt u voorkomen dat u te lang of te intensief werkt en suggereert op geschikte momenten oefeningen om het lichaam te laten herstellen. Verder krijgt u tips voor verbetering van uw werkplek en werktechniek. Dagelijkse rapportage geeft u inzicht in de ontwikkeling van uw werkpatroon. De Beeldschermtachograaf is geheel individueel instelbaar. Hebt u reeds RSI-klachten, dan kunt u met uw therapeut de instellingen aanpassen om geleidelijk weer aan de slag te gaan.

Arbo-instrument voor bedrijven
De Beeldschermtachograaf helpt uw organisatie bij de implementatie van RSI-preventiebeleid en bewaking van de Arbowet. Het programma kan bovendien worden ingezet bij re´ntegratie in het arbeidsproces. Centrale configuratie en automatische updates zorgen voor eenvoudig systeembeheer. Vertrouwelijkheid en authenticiteit van de meetgegevens worden gegarandeerd door data-encryptie. De participatie van FNV Bondgenoten bij de ontwikkeling van het programma bevordert acceptatie door werknemers.

Ga naar de beeldschermtachograaf-website voor meer informatie.


Terug naar de vorige pagina Terug naar de eerste pagina